Laul Põhjamaast Edit

Play
Composer: Ülo Vinter
Lyrics: Enn Vetemaa

Põh ja maa, me sü ni maa, tuul te ja tui su öö de maa
ran ge maa ja kan ge maa, vir ma lis te maa.
Põh ja maa, me sü ni maa, iid se te kuu se laan te maa
lain te maa ja ran na maa, sind ei jä ta ma. On
lum me up pund met sa ta lud, vaik sed ta li teed nii
hel lad on su ker ko kel lad, lu mel laul vad need Põh ja maa, me
sü ni maa, kar mi de mees te kal lis maa tap le mis te
tal ler maa, pü ha ko du maa. Põh ja maa, me sü ni maa,
hin ges sind ik ka kan nan ma, kau geil teil sa kal lis meil,
sind ei jä ta ma.