Tautas acis Edit

Play
Composer: Raimonds Pauls
Lyrics: Māris Čaklais

Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom.
Ai jūs, a cis, ku rās deg se nā u guns, ku ras rei bi na, dzī ro un
sveļ! Kur jūs bi jāt un kur rīt at kal bū sit jūs, kad zem kā jā skrie pe lēks die nas
ceļš. Vi sur ze mē ša jā, kur lī go skan, kur pat bi te tik sal di dzeļ.
Ve co pils kal nu a cis ze mes pil nas kur ik do bu mā zā lī te zeļ, tās ir
a cis, ko uz zie do šā ce rī bā kat ra pu ķe pret sau li ceļ. Kat ra ā be le ma nā
dzim te nē, kur pat bi te sal di dzeļ. Kat ra ā be le ma nā dzim te nē, kur pat
bi te sal di dzeļ. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom.
Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom.