Ai, jel, manu vieglu prātu Edit

Play
Composer: Tautasdziesma
Lyrics: Tautasdziesma

Ai, jel, manu vieglu prātu,
jauns apņēmu līgaviņ',
ai, jel, manu vieglu prātu,
jauns apņēmu līgaviņ'.
Ne gadiņa nedzīvoju,
sola kungi karā ņemt.
Ne gadiņa nedzīvoju,
sola kungi karā ņemt.
Es kungiemi atbildēju:
"Vai es viensi karavīrs?"
Es kungiemi atbildēju:
"Vai es viensi karavīrs?"
Vēl dažai māmiņai
aug deviņi bāleliņ.
Vēl dažai māmiņai
aug deviņi bāleliņ'.
Tie varēja bruņas nesti,
zobentiņus cilināt.
Tie varēja bruņas nesti,
zobentiņus cilināt.
Ai, jel, manu vieglu prātu,
jauns apņēmu līgaviņ,
ai, jel, manu vieglu prātu,
jauns apņēmu līgaviņ'.