Dzeltenie aizkari Edit

Play
Composer: E. Zariņš
Lyrics: S. Kaldupe

Tajā, tajā zaļā ielejā visiem logiem dzelteni aizkari. Tie
atspīd saul'spuķu ziediem un saulstaru dzīpariem vīti dzelteni, dzelteni aizkari.
Tie atspīd saul'spuķu ziediem un saulstaru dzīpariem vīti
dzelteni, dzelteni aizkari. Redzu, tev vēl acīs nogurums,
matos tev vēl ceļmalas putekļi. Nāc, iesim uz pasaku ieleju zaļo,
kur logiem dzelteni aizkari plīv. Nāc, iesim uz pasaku ieleju zaļo,
kur logiem dzelteni aizkari plīv. Tu tikai skudru nesamin, kas
pagalmā veļ baļķi tālā lielceļa garumā. Tā pastāstīs, kā gurdums
izgaist citurīt, viss gurdums var jau izgaist citurīt. Tu tikai skudru nesamin, kas
pagalmā velk baļķi tālā lielceļa garumā. Tā pastāstīs kā gurdums
izgaist citurīt, viss gurdums var jau izgaist citu rīt, var izgaist citurīt.