Kur tu teci, gailīti mans? Edit

Play
Composer: Tautene
Lyrics: Tautene

Kur tu teci, kur tu teci gailīti mans, kur tu teci, kur tu teci
gailīti mans, no rītiņa agruā, no rītiņa agrumā?
Ciemā teku, ciemā teku meitas celt, ciemā teku
ciemā teku meitas celt, no rītiņa agruā, no rītiņa
agrumā? Celies mana, celies mana līgaviņ, celies mana,
celies mana līgaviņ, jau gailītis nodziedāj, jaugai
lītis nodziedāj. Necelšosi, necelšosi miedziņš nāk,
necelšosi, necelšosi miedziņš nāk, no rītiņa agru
mā, no rītiņa agrumā.