Gula meitīna Edit

Play
Composer: Tautasdziesma
Lyrics: Tautasdziesma

Gula meitīna līdz brokastīnu, puisītis neticēja. Celies, meitīna,
mana sirsnīna, vai vēl tu neizgulēji? Celies, meitīna, mana sirsnīna,
vai vēl tu neizgulēj'? Gula meitīna līdz launadzīna, puisītis neticēja.
Celies, meitīna, mana sirsnīna, vai vēl tu neizgulēji? Celies, meitīna,
mana sirsnīna, vai vēl tu neizgulēj'? Gula meitīna līdz vakarīna, puisītis neti
cēja. Celies, meitīna, mana sirsnīna, vai vēl tu neizgulēji?
Celies, meitīna, mana sirsnīna, vai vēl tu neizgulēj'? Meitīnu lika
iekš balta zārka, puisītis neticēja. Celies, meitīna, mana sirsnīna,
vai vēl tu neizgulēji? Celies, meitīna, mana sirsnīna, vai vēl tu neizgulēj'?
Meitīnu laida iekš dziļas bedres, puisītis neticēja. Celies, meitīna,
mana sirsnīna, vai vēl tu neizgulēji? Celies, meitīna, mana sirsnīna,
vai vēl tu neizgulēj'? Meitīnu bēra ar baltām smiltīm, sāk puisīts gauži raudāti:
Jemiet zobenu, cērtiet galvēnu, laidiet ir mani līdzi! Jemiet zobenu,
cērtiet galvēnu, laidiet ir mani līdzi!