Es nenācu šai vietā Edit

Play
Composer: Tautasdziesma
Lyrics: Tautasdziesma

Es nenācu šai vietāi savu miegu izgulēti,
es nenācu šai vietāi savu miegu izgulēti.
Rai rai rai ritam, rai rai rai ritam, rai rai rallalā, trādi rallalā.
Nācu ēsti, nācu dzerti, nācu jautri padziedāti,
nācu ēsti, nācu dzerti, nācu jautri padziedāti.
Rai rai rai ritam, rai rai rai ritam, rai rai rallalā, trādi rallalā.
Ja es būtu to zinājis, ka tik jautri šai vietāi,
ja es būtu to zinājis, ka tik jautri šai vietāi.
Rai rai rai ritam, rai rai rai ritam, rai rai rallalā, trādi rallalā.
Es būt' sievu līdz paņēmis ar visiemi bērniņiemi,
es būt' sievu līdz paņēmis ar visiemi bērniņiemi.
Rai rai rai ritam, rai rai rai ritam, rai rai rallalā, trādi rallalā.
Tie palika aizkrāsnēi, vēderiņus kasīdami,
tie palika aizkrāsnēi, vēderiņus kasīdami.
Rai rai rai ritam, rai rai rai ritam, rai rai rallalā, trādi rallalā.
Visa mana naba nieza, kā es gribu brandavīna,
vissa mana naba nieza, kā es gribu brandavīna.
Rai rai rai ritam, rai rai rai ritam, rai rai rallalā, trādi rallalā.
Kad iedzēru brandavīnu, vairs nabiņa neniezēja,
kad iedzēru brandavīnu, vairs nabiņa neniezēja.
Rai rai rai ritam, rai rai rai ritam, rai rai rallalā, trādi rallalā.
Kad iedzēru juhaidrihu, nospārdīju Miku pliku,
kad iedzēru juhaidrihu, nospārdīju Miku pliku.
Rai rai rai ritam, rai rai rai ritam, rai rai rallalā, trādi rallalā.
Mūsu ciema meitiņāmi treju taku vēderiņi,
mūsu ciema meitiņāmi treju taku vēderiņi.
Rai rai rai ritam, rai rai rai ritam, rai rai rallalā, trādi rallalā.
Pa pirmoi žīdi brauca, pa otroi čigāniņi,
pa pirmoi žīdi brauca, pa otroi čigāniņi.
Rai rai rai ritam, rai rai rai ritam, rai rai rallalā, trādi rallalā.
Pa trešoi ciema puiši, žagariņus vizināja,
pa trešoi ciema puiši, žagariņus vizināja.
Rai rai rai ritam, rai rai rai ritam, rai rai rallalā, trādi rallalā.