Pie Dieviņa gari galdi Edit

Play
Composer: Tautasdziesma
Lyrics: Tautasdziesma

Pie Dieviņa gari galdi, gari galdi,
tur sēd pati mīļā Māra, mīļā Mār'.
Pie Dieviņa gari galdi, gari galdi,
tur sēd pati mīļā Māra, mīļā Mār'.
Tur sēd pati mīļā Māra, mīļā Māra,
Villainītes rakstīdama, rakstīdam'.
Tur sēd pati mīļā Mā,ra mīļā Māra,
Villainītes rakstīdama, rakstīdam'.
Izrakstīja, saskaitīja, saskaitīja,
atdod Dieva rociņāi, rociņā.
Izrakstīja, saskaitīja, saskaitīja,
atdod Dieva rociņāi, rociņā.
Nu, Dieviņi, tava vaļa, tava vaļa,
nu tavāi rociņāi, rociņā.
Nu, Dieviņi, tava vaļa, tava vaļa,
nu tavāi rociņāi, rociņā.
Nu tavāi rociņāi, rociņāi
pašaslaimes atslēdziņa, atslēdziņ'.
Nu tavāi rociņāi, rociņāi
pašas laimes atslēdziņa, atslēdziņ'.
Dod, Dieviņi, kalnā kāpti, kalnā kāpti,
ne no kalna lejiņāi, lejiņā!
Dod, Dieviņi, kalnā kāpti, kalnā kāpti,
ne no kalna lejiņāi, lejiņā!
Dod, Dieviņi, otram doti, otram doti,
ne no otra mīļi lūgti, mīļi lūgt!
Dod, Dieviņi, otram doti, otram doti,
ne no otra mīļi lūgti, mīļi lūgt!