Āvu, āvu baltas kājas Edit

Play
Composer: Tautasdziesma
Lyrics: Tautasdziesma

Āvu, āvu baltas kājas, lēcu dārziņāi,
āvu, āvu baltas kājas, lēcu dārziņāi.
Lēcu, lēcu dārziņāi, plūcu baltas rozes,
lēcu, lēcu dārziņāi, plūcu baltas rozes.
Plūcu, plūcu baltas rozes, pinu vainadziņu,
plūcu, plūcu baltas rozes, pinu vainadziņu.
Pinu, pinu vainadziņu, liku galviņāi,
pinu, pinu vainadziņu, liku galviņāi.
Liku, liku galviņāi, gāju jūrmalāi,
liku, liku galviņāi, gāju jūrmalāi.
Sacēlāsi rīta vēji, nopūš vainadziņu,
sacēlāsi rīta vēji, nopūš vainadziņu.
Nopūš manu vainadziņu jūras dzelmītēi,
nopūš manu vainadziņu jūras dzelmītēi.
Ņem brālīti oša laivu, brauc pēc vainadziņa,
ņem, brālīti oša laivu, brauc pēc vainadziņa!
Oša laiva smaga laiva, nogrimst dibenāi,
oša laiva smaga laiva, nogrimst dibenāi.
Ņem, brālīti, liepas laivu, brauc pēc vainadziņa,
ņem, brālīti, liepas laivu, brauc pēc vainadziņa.
Liepas laiva viegla laiva, nopūš maliņāi,
liepas laiva viegla laiva, nopūš maliņāi.
Ņem, brālīti, puķu laivu, brauc pēc vainadziņa,
ņem, brālīti, puķu laivu, brauc pēc vainadziņa.
Puķu laiva laba laiva, panāk vainadziņu,
puķu laiva laba laiva, panāk vainadziņu.