Strauja, strauja upe tecēj Edit

Play
Composer: Tautasdziesma
Lyrics: Tautasdziesma

Strauja, strauja upe tecēj, strauja strauja upe tecēj.
Gar brālīša namdurvīmi, gar brālīša namdurvīm.
Nedrīkstēju pāri jāti, nedrīkstēju pāri jāti.
Baidās manis kumeliņis, baidās manis kumeliņ'.
Jāj, bāliņi, droši pāri, jāj, bāliņi, droši pāri.
Neslīks tavis kumeliņis, neslīks tavis kumeliņ'.
Apakšā ir baltas smiltis, apakšā ir baltas smiltis,
virsū skaidris ūdentiņis, virsū skaidris ūdentiņ'.
Zobens grieza baltu smilti, zobens grieza baltu smilti,
ūdens skaloj kumeliņu, ūdens skaloj kumeliņ'.
Spoža spalva kumeļami, spoža spalva kumeļami,
vēl spožāki iemauktiņi, vēl spožāki iemauktiņ'.
Uz akmeņa malku cirtu, uz akmeņa malku cirtu,
strautā kūru uguntiņu, strautā kūru ugun tiņ'.
Lai sildāsi tie ļautiņi, lai sildāsi tie ļautiņi,
kas man laba nevēlēja, kas man laba nevēlēj.
Sildies mana sievas māte, sildies mana sievas māte,
tu man labu nevēlēji, tu man labu nevēlēj.