Jūriņ prasa smalku tīklu Edit

Play
Composer: Tautasdziesma
Lyrics: Tautasdziesma

Jūriņ prasa smalku tīklu, laiviņ baltu zēģelīt,
jūriņ prasa smalku tīklu, laiviņ baltu zēģelīt.
Uzvelk baltu zēģelīti, iet laiviņa mirdzēdam',
uzvelk baltu zēģelīti, iet laiviņa mirdzēdam'.
Iet laiviņa mirdzēdama simtu jūdžu dieniņā,
iet laiviņa mirdzēdama simtu jūdžu dieniņā.
Simtu jūdžu dieniņāi, divi simti naksniņā,
simtu jūdžu dieniņāi, divi simti naksniņā.
Iet laiviņa mirdzēdama līdz Ziemeļa namdurvīm,
iet laiviņa mirdzēdama līdz Ziemeļa namdurvīm.
Ziemeļami daiļa meita, tās es braucu lūkoties,
Ziemeļami daiļa meita, tās es braucu lūkoties.
Vai tu brauci, vai nebrauci, tu jau manis nedabūs,
vai tu brauci, vai ne brauci, tu jau manis nedabūs'.
Labāk tēva dubļus bridu, ne tautieša laipu gāj',
labāk tēva dubļus bridu, ne tautieša laipu gāj'.
Tēva dubļi sidraboti, tautu laipa asarot',
tēva dubļi sidraboti, tautu laipa asarot'.
Nu ar Dievu, Ziemeļmeita, tu vairs manis neredzēs',
nu ar Dievu, Ziemeļmeita, tu vairs manis neredzēs'!
Nu es braukšu jūriņāi, gar tiem jūras krastiņiem,
nu es braukšu jūriņāi, gar tiem jūras krastiņiem.
Gar tiem jūras krastiņiemi, pa tiem jūras vilnīšiem,
gar tiem jūras krastiņiemi, pa tiem jūras vilnīšiem.