Daugav' abas malas Edit

Play
Composer: J. Norvilis
Lyrics: Rainis

Daugav's abas malas mūžam nesadalās:
ir Kurzeme, ir Vidzeme, ir Latgale mūsu!
Ai, rai, ai, radi, rairā!
Ir Kurzeme, ir Vidzeme, ir Latgale mūsu!
Ai, rai, ai, radi, rairā!
Ir Kurzeme, ir Vidzeme, ir Latgale mūsu!
Laima par mum lemi, sargā mūsu zemi!
Viena mēle, viena dvēsle, viena zeme mūsu!
Ai, rai, ai, radi, rairā!
Viena mēle, viena dvēsle, viena zemu mūsu!
Ai, rai, ai, radi, rairā!
Viena mēle, viena dvēsle, viena zeme mūsu!