Spogulīt, spogulīt Edit

Play
Composer: Prāta Vētra
Lyrics: Prāta Vētra

Spogulīt, spogulīt, saki man tā,
kura visā pasaulē ir visskaistākā?
Un viņš teica: Nav nozīmes meklēt
paradīzē vai peklē, bet ja reiz satiksi to,
sauksi par savējo.
Spogulīt, spogulīt, saki man tā,
kura visā pasaulē ir vismīļākā?
Un viņš teica: Nav nozīmes meklēt
paradīzē vai peklē, bet ja reiz satiksi to,
sauksi par savējo.
Viņa būs līdzās, kad viss kārtībā,
viņa būs līdzās, kad tev nav nekā,
viņa būs tava, tavējā.
Spogulīt, spogulīt, nāc man palīgā. Ā
Kura ir tā īstā, vienīgā?
Un viņš teica: Nav nozīmes meklēt
paradīzē vai peklē, bet ja reiz satiksi to,
sauksi par savējo.
Nav nozīmes meklēt paradīzē vai pek
lē, bet ja reiz satiksi to,
sauksi par savējo.