Piekūns īsā versija Edit

Play
Composer: M. Muktupāvels, A. Mielavs, G. Sola
Lyrics: A. Mielavs

Piekūns skrien debesīs,
mosties, brāl, jau rīts
Ko ziemeļvējš atnesīs
pērkonu vai dziesmu?
Jostu sien, kājas auj,
rasā zirgu skalo.
Vējam ceļu tik daudz,
vai atradīsi īsto?
Piekūns skrien debesīs,
mosties, brāl, jau rīts!
Varbūt ceļš bū tāls,
simtreiz saule rietēs.
Varbūt nespēks māks, vien
mēness miglu klie dēs.
Piekūns skrien debesīs,
mosties, brāl, jau rīts.
Piekūns skrien debesīs,
mosties, brāl, jau rīts.