Kad man maziņam Edit

Play
Composer: Raimonds Pauls
Lyrics: Māra Zālīte

Kad man maziņam krūtīs iedūrās akla
sāpe kā nezinām drauds, māte
teica: "Tas tikai tāpēc, tikai tāpēc, dēliņ, ka audz!" Laikam
caurvējā esmu stāvējis, akla
sāpe skursteņos kauc. Kas man
sacīs: "Tas tikai tāpēc, tikai tāpēc, dēliņ, ka audz!" Vecais
zābaciņš mana bērnība. Kā lai projām, projām to sviež? Vecais
zābaciņš, mātes gādātais, nepanesami spiež. Kad man
maziņam krūtīs iedūrās akla
sāpe kā nezinām drauds, māte
teica: "Tas tikai tāpēc, tikai tāpēc, dēliņ, ka audz!" Akla
sāpe te atkal ciemojas, tūkstoš balsīs pasaule sauc. Kas man
sacīs: "Tas tikai tāpēc, tikai tāpēc, dēliņ, ka audz!" Vecais
zābaciņš mana bērnība. Kā lai projām, projām to sviež? Vecais
zābaciņš, mātes gādātais, nepanesami spiež.