Pūt vējiņi Edit

Play
Composer:
Lyrics:

Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
aizdzen mani Kurzemē.
Kurzemniece man solīja
sav' meitiņu malējiņ'.
Solīt sola, bet nedeva
teic man lielu dzērājiņ'.
Teic man lielu dzērājiņu,
kumeliņa skrējējiņ.
Kuru krogu es izdzēru,
kam noskrēju kumeliņ'?
Pats par savu naudu dzēru,
pats skrēj' savu kumeliņ'.
Pūt vējiņi dzen laiviņu.
aizdzen mani kurzemē