Guoju pa mežu Edit

Play
Composer: Tautasdziesma
Lyrics: Tautasdziesma

Guoju pa mežu rubenus šaudeidams, guoju pa mežu rubenus šaudeidams.
Nacik tuoli napaguoju radzu kuplu līpu, nacik tuoli napaguoju radzu kuplu līpu.
Tymā lelā, kuplā līpā, Tymā lelā, kuplā līpā,
tymā lelā, kuplā līlā zalta šyupeleitis, tymā lelā, kuplā līlā zalta šyupeleitis.
Tymā zalta šyupeleitī, Tymā zalta šyupeleitī,
tymā zalta šyupeleitī guļ jauna meiteņa, tymā zalta šyupeleitī guļ jauna meiteņa.
Uci, ļuļi, jauna meita, Uci, ļuļi, jauna meita,
uci, ļuļi, jauna meita kaidam šeļmam tiksi,
uci, ļuļi, jauna meita kaidam šeļmam tiksi,
Voi tu tiksi saučam skraučam? Voi tu tiksi saučam skraučam?
Voi tu tiksi saučam, skraučam, voi tam skripačami?
Voi tu tiksi saučam, skraučam, voi tam skripačami?
Ni es tikšu saučam skraučam, ni es tikšu saučam skraučam,
Ni es tikšu saučam, skraučam, ni tam skripačami,
ni es tikšu saučam, skraučam, ni tam skripačami,
Es jau tikšu, kam palikšu, es jau tikšu, kam palikšu,
es jau tikšu, tam palikšu, kas mani šyupoja, es jau tikšu, tam palikšu, kas mani šyupoja,
Uci, ļuļi, jauna meita, Uci, ļuļi, jauna meita,
uci, ļuļi jauna meita, audzi lela, šmuka, uci, ļuļi jauna meita, audzi lela, šmuka.