Seši mazi bundzinieki Edit

Play
Composer: Tautasdziesma
Lyrics: Tautasdziesma

Seši mazi bundzinieki jāj pa ceļu bungodam.
Seši mazi bundziniki jāj pa ceļu bungodam.
Visiem sešiem sirmi zirgi, visiem caunu cepurīts'.
Visiem sešiem sirmi zirgi, visiem caunu cepurīts'.
Visi seši sajājuši mana tēva sētiņā.
Visi seši sajā juši mana tēva sētiņā.
Visi seši lec no zirga, sniedz man zelta gredzentiņ.
Visi seši lec no zirga sniedz man zelta gredzentiņ.
Ne es ņemšu, ne man vajjag, tik jau nami skuķēnam.
Ne es ņemšu, ne man vajag, tik jau nami skuķēnam.
Iešu mājās, prasīs māte, kur tu ņēmi, kas tev dev?
Iešu mājās, prasīs māte, kur tu ņēmi, kas tev dev?
Man iedeva ciema puiši, mani mazu mīlēdam.
Man iedeva ciema puiši, mani mazu mīlēdam.
Mani mazu mīlēdami, sevi lielu audzēdam.
Mani mazu mīlēdami, sevi lielu audzēdam.