Kas tie tadi Edit

Play
Composer: Latvian Folksong
Lyrics: arr. Steven Sametz

Kas tie tādi, kas dziedāja, Bez saulītes vaka
rā Tie ir visi bāru bērni, bargu kungu klausītāj'. Tie ir
visi bāru bērni, bargu kungu klausītāj' Kurin
ugun', silda gaisu, slauka gaužas asaras. Krimta
cietu pelavmaizi avotā mērcēdam. Krimta cietu pelav
maizi avotā mērcēdam. Saulīt lasa uzlēkdama zelta
rasas lāsī tes. Tā nebija zelta rasa. Tās bā
riņu asariņ's. Tā nebija zelta rasa. Tās bāriņu asa
riņ's. Tā nebija zelta rasa. Tās bāriņu asariņ's