DIEVS KUNGS IR MŪSU STIPRĀ PILS Edit

Play
Composer: M. Luters
Lyrics: F. Fīrekers


Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils, kur bēdās varam tverties. Augsts
palīgs, kas mūs nepievils, pie kā mēs varam ķerties. Tas niknais ienaid
nieks, kam grēku darīt prieks. Tas gādā nakt un dien, Uz
ļaunu, viltu vien. Kas var no viņa glābties.