Saule brida rudzu lauku Edit

Play
Composer: Ilona Rupaine
Lyrics: Tautasdziesma

Sau lī tei i daudz dar bi ņa, ik rī ti ņu uz le cot ik rī ti ņu
uz le cot, ū ū Tur pa bi ra sud ra biņ',
tur pa bi ra sud ra biņ'. Rie ti sau līt rie tē da ma, rie ti, sau līt, rie tē da ma,
me ža ga lus lo cī dam', rie ti sau līt, rie tē da ma, rie ti, sau līt, rie tē da ma,
me ža ga lus lo cī dam'. Me ža ga lus lo cī da ma, me ža ga lus lo cī da ma, lo cī dam'.
sid ra bi ņu kai sī da ma, sid ra bi ņu kai sī da ma, kai sī dam'. Si tu ko ku
pie ko ci ņa, lai riet sau le va ka rā, lai riet sau le va ka rā.
Lai riet sau le va ka rā (i), sid ra bi ņu kai sī dam', sid ra bi ņu
kai sī dam'. Sid ra bi ņu kai sī da ma, zel ta sta rus lais tī dam'.
zel ta sta rus lais tī dam'.